IB Metal Grate je firma koji se bavi proizvodnjom, obradom i trgovinom metala, a dugogodišnje iskustvo jamči kvalitetu naših proizvoda. Kompanija je dio Grupacije "Imobiliare Beganović"

Naši proizvodi

IB Metal Grate Proizvodnja

Pregled proizvoda

Perferendis repudadae fugia rchitecto beatae reederit vitae redae aer debitis facere quidem animi plact areuo.
Detaljnije informacije